Volwassenen

Naast belijdende leden met de volle rechten en plichten van het lidmaatschap kent De Koningshof ook het gastlidmaatschap.

Gastlidmaatschap

Soms is er sprake van een ‘steeds wisselend verblijf’ van een lid, tussen onze gemeente en een andere. Veel voorkomend is het voortdurend pendelen tussen studieplaats en ouderlijk huis. Maar ook in andere gevallen kan een zogenaamd verblijfsattest worden aangevraagd voor één van beide gemeenten. In die gemeente wordt men dan gastlid, in de andere gemeente is men dan ‘gewoon’ lid.

Onderling dienstbetoon

De gemeente is onverdeeld in kringen. Binnen de kringen worden diverse activiteiten georganiseerd en wordt op elkaar toegezien. Ook helpen de gemeenteleden elkaar onderling met praktische zaken.

Huisbezoeken

De pastorale bearbeiding van de gemeente gebeurt onder andere door middel van het afleggen van huisbezoek door de leden van de kerkenraad. Ieder lid van de kerkenraad heeft een eigen (deel van de) gemeente waarop hij zijn aandacht richt. In De Bazuin vindt u de verdeling van kringen onder de ouderlingen en diakenen.

Koffie-inloopochtend

Iedere donderdagochtend is er in De Koningshof van 10 tot 12 uur een koffie-inloopochtend. Heeft u zin in een kopje koffie en een gesprek? Loop dan eens vrijblijvend binnen. U zult gastvrij worden ontvangen!

30+ avond in De Kouter

Elke eerste zaterdag van de maand bent u welkom in jeugdsoos De Kouter, naast de kerk. Vanaf 20.00 uur staat de koffie klaar. Maar uiteraard kunt u ook terecht voor een hapje en een drankje. U ontmoet hier naast leeftijdsgenoten ook de jeugd van de kerk in een gezellige ambiance.