Vacatures

Voor verschillend werk in en namens de gemeente worden gemeenteleden gezocht die zich willen inzetten met Geest en gaven. Hieronder een overzicht en informatie m.b.t. deze vacatures.

  

  • JEUGDWERK

 

Er wordt gezocht naar een catecheet die de CaVé-leiders inhoudelijk kan ondersteunen en die de diepgang van het CaVé-onderwijs stimuleert en bewaakt. Als catecheet ben je betrokken bij het plenaire onderdeel van CaVé, waar het onderwerp van de avond wordt toegelicht en uitgediept. Dit wissel je af met de andere catecheet. 
Verder geef je zelf ook CaVé aan een vaste groep jongeren, waar je buddy van wordt.

Het is belangrijk dat je betrokken bent op jongeren, bereid bent om je in te leven in hun leefwereld en een band met hen op te bouwen. Eens in de twee weken geef je CaVé op de woensdagavond. Daarnaast zijn er met regelmaat gezellige activiteiten op de vrijdagavond om de band met de jongeren te versterken.

Opgave kan bij Rianne Mars, Margreet de Groot of ds. Peter Hommes.

 

Vanaf september 2018 zijn er weer nieuwe CaVé-leiders nodig voor de jongste groep, waar je buddy van wordt. Het is belangrijk dat je betrokken bent op jongeren, bereid bent om je in te leven in hun leefwereld en een band met hen op te bouwen. Eens in de twee weken geef je CaVé op de woensdagavond. Daarnaast zijn er met regelmaat gezellige activiteiten op de vrijdagavond om de band met de jongeren te versterken. Opgave kan bij Rianne Mars of ds. Peter Hommes.

 

Er wordt ook gezocht naar leiders voor de kinderbijbelgroepen: De Lammetjes, Schaapjes, 7+ en Op Weg groep. Op dit moment worden deze groepen grotendeels door de ouders bemenst, maar het zou mooi zijn als ook andere gemeenteleden hierin willen participeren. De groepen zijn in de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid. Opgave kan bij Marleen Veening of Janneke Lenting.

 

  • COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN

 

Er wordt gezocht naar twee vrijwilligers voor de communicatie. Er worden stappen gezet in het verder digitaliseren van de communicatie:

• we zijn nu ruim een jaar verder met het digitaal verspreiden van het kerkblad;

• ongeveer 97% van onze kerkleden is via de e-mail bereikbaar;

• inmiddels is de facebookgroep ook uitgebreid naar meer dan 200 gebruikers;

• de website van de kerk is recent aangepast.

Daarnaast zien we dat er door diverse kerken een app gebruikt wordt voor smartphone en tablet. Deze app chrch is in ontwikkeling en biedt mooie toepassingen voor het uitwisselen van informatie en nog veel meer. Dit alles vraagt om een samenhangend vervolg! 

We willen als commissie graag een volgende stap zetten om onze communicatie te verbeteren en zijn op zoek naar:


- een commissielid CAZ die het onderwerp ‘communicatie’ als portefeuille heeft. Taak van deze vrijwilliger is om het communicatiebeleid (samen met de webmaster) op de kaart te zetten en samen met verschillende vrijwilligers dit te operationaliseren. Verder denk je na over het bereiken van de ca 3% van de gemeenteleden die niet via de mail bereikbaar (wil) zijn. Je maakt in deze rol deel uit van CAZ en bent voor een periode van ongeveer drie jaar lid van de commissie. De CAZ vergadert maandelijks zo’n anderhalf uur.


- een vrijwilliger die het kerkblad “De Bazuin’’ ombouwt tot een eigentijdser medium die mogelijk integreert met de nieuwsbrieven van de scriba. Dit is een klus voor een beperkte periode (half jaar?) en je maakt geen deel uit van de commissie. 

 

Opgave kan bij Gerrit Lenting, secretaris CAZ of bij Arie de Vries, voorzitter CAZ.

 

 

  • REGIEGROEP EREDIENST

 

Er wordt gezocht naar gemeenteleden die zich willen inzetten in de regiegroep eredienst. In een team werk je samen om na te denken over de aard en invulling van de erediensten in onze gemeente. Je stemt met verschillende taakgroepen af wat er gebeurt rond de erediensten. Je hebt liturgisch besef en zoekt naar een inclusieve invulling van de erediensten, waar aandacht is voor verschillende groepen binnen de gemeente. Je ziet ook het belang in van een missionaire focus, zodat er een goede balans is tussen vaste vormen en toegankelijkheid voor gasten.

Opgave kan bij ds. Ruud ter Beek of ds. Peter Hommes.

 

  • REGIEGROEP MISSIONAIR

 

Er wordt gezocht naar gemeenteleden die zich willen inzetten voor het missionaire profiel van onze gemeente. Je hebt hart voor Gods bevrijdende werk in deze wereld en denkt samen met anderen na hoe wij als gemeente in onze eigen omgeving aanwezig zijn.

Je zoekt ook vormen voor het bevorderen van de betrokkenheid bij de missionaire activiteiten vanuit onze kerken in Amersfoort en Utrecht.

Opgave kan bij ds. Ruud ter Beek of ds. Peter Hommes.

 

  • REDACTEUR GELOVEN IN LEUSDEN

 

Er wordt gezocht naar een lid voor de werkgroep ‘geloven in Leusden’, die met enige regelmaat namens onze gemeente een pagina verzorgt in de Leusder Krant.

Als redacteur ben je 3 keer per jaar verantwoordelijk voor de invulling van een pagina in de Leusder Krant die gereserveerd is voor artikelen over het geloof in de breedste zin van het woord en geschreven wordt vanuit onze kerk. Dit kan een interview zijn of een column, etc.
Per artikel ben je ongeveer twee weken voorafgaand aan de publicatie bezig met het uitwerken van het artikel. Dit kost in totaal zo'n 12 uur per keer (dit doe je dus 3x per jaar)
Daarnaast is er 2-3 keer per jaar een vergadering van 1,5 uur met de werkgroep in De Kom in Leusden (de werkgroep bestaat uit afgevaardigden van de Raad van Kerken, de BDU/Leusder Krant en 8 kerken). Je moet het leuk vinden om te schrijven. Je bent in staat om initiatief te nemen, om bijvoorbeeld interviews te houden en afwisselende onderwerpen te bedenken.

Opgave kan bij ds. Peter Hommes.

 

  • COORDINATOR PINKSTERVIERINGEN

 

Er wordt gezocht naar gemeenteleden die logistiek verantwoordelijk willen zijn voor de jaarlijkse Pinksterviering op 't Plein in de Hamershof. Je werkt samen in een interkerkelijk team en je vindt het belangrijk dat het evangelie van Jezus Christus wordt uitgedragen tijdens de viering. Je moet kunnen samenwerken en goed kunnen communiceren. Je bent een aantal avonden beschikbaar en met name in de weken voor Pinksteren heb je gelegenheid om je een aantal uren in te zetten.

Opgave kan bij ds. Ruud ter Beek of ds. Peter Hommes.