Jeugd

De jeugd is de toekomst van de kerk. Er zijn dan ook veel activiteiten voor de jeugd en door de jeugd onderling.

Catechisatie

Elke week komen de doopleden van 12 jaar en ouder naar catechisatie. Ze zijn op basis van hun leeftijd ingedeeld in groepen en krijgen op een interactieve manier meer kennis van de bijbel en het geloof. Ook komen actuele vraagstukken aan de orde. Voor meer informatie kunt u terecht bij Remco van der Ploeg (voorzitter).

Elke zondagavond is er C.L.I.O in De Koningshof. Ook jij bent welkom!

C.L.I.O. staat voor: “Christus Leeft In Ons”. Deze naam spreekt ons allemaal aan. Het is immers zo dat Christus onze basis is waarop wij kunnen vertrouwen. Wij als volgelingen van Christus moeten een voorbeeld zijn. Een keer per twee weken komen we als jeugd vanaf 17 jaar op zondagavond bij elkaar in De Koningshof:

19:45Welkom met koffie
19:55Zingen van liederen onder begeleiding van een band
20:05Gebed + inleiding onderwerp door spreker
20:30In groepjes uiteen om over het onderwerp door te praten
21:30Afsluiting in groepjes


Meer informatie
 over C.L.I.O.? Mail dan naar jeugdverenigingleusdenhotmailcom en meld je meteen aan voor de wekelijkse mail.

Jeugdsoos De Kouter

De Kouter is er om het onderlinge contact binnen de jeugd te bevorderen. We hebben een mooi ingericht "café" naast de kerk waar plaats is voor ontspanning en een lekker drankje. Om de vrijdagavond is de jeugd van 14-16 jaar welkom. Voor de oudere jeugd is soos elke zaterdagavond open. Uiteraard hebben we ook een Facebookpagina.

Jeugdkamp 12-15 jaar

Een lang weekend met elkaar weg! Waarom? Omdat het gezellig is! Het is goed om elkaar op een andere manier te leren kennen, dan alleen op vereniging, catechisatie of in de wandelgangen. Het is goed om naar elkaar om te kijken ook al zit er misschien een leeftijdsverschil tussen de jongste (de eerste jaars) en de oudste (de derde jaars). Het is dan ook ons voornaamste doel om de onderlinge verhoudingen en het groepsgevoel tussen de jeugd uit De Koningshof te bevorderen

Heb je nog vragen of suggesties stuur die dan naar gkv-jeugdkamphotmailcom.

Kleine jeugdverenigingen

Voor de jeugd van 12 tot en met 16 jaar zijn er wekelijks bijeenkomsten onder leiding van gemeenteleden. Met elkaar praten we dan over een bijbelgedeelte of een actueel onderwerp. De groepen zijn op leeftijd ingedeeld. We vergaderen in De Koningshof op woensdag- of donderdagavond van 19.30-20.30 uur.