Gemeente

De Gereformeerde Kerk te Leusden is een gemeente van ongeveer 900 leden. De gemeente is verdeeld in 24 kringen en heeft twee predikantsplaatsen.

Doel van het gemeente-zijn is Christus Jezus als onze Verlosser te belijden en elkaar als gemeenteleden op te bouwen en te helpen. Bij deze God kun je niet in je eentje horen, Hij brengt mensen bij elkaar! Daarom worden er binnen de gemeente allerlei activiteiten georganiseerd. Veel van deze activiteiten hebben te maken met ons geloofsleven en de versterking van de onderlinge band. Daarnaast worden er ook verschillende activiteiten voor ontspanning en gezelligheid georganiseerd.

De Koningshof

Dit is de naam van het gebouw waar de meeste activiteiten plaatsvinden. De naam geeft de bijzondere relatie aan die er is met de Koning van de kerk: Jezus Christus. In De Koningshof is Zijn Woord wet. Mensen komen er graag en hebben oog voor elkaar. Ook weten bezoekers de weg naar De Koning te vinden. De Koningshof is een burcht die veiligheid biedt, maar ook toegankelijk is.