Themadiensten

Eens per 2 maanden vindt er in de middagdienst een themadienst plaats. Deze themadiensten zijn allereerst gericht op jongeren, om zo ook hen een plaats te geven in de gemeente.

De hele dienst is laagdrempelig en zo voor iedereen, zowel jong als oud, kerkelijk en niet-kerkelijk, interessant. In de dienst worden de liederen begeleid door een combo. Vooraf wordt er een sing-in gehouden, waarin enkele liederen gezongen worden om zo het thema van de dienst alvast te belichten.

De themadiensten worden voorbereid door de dominee die voorgaat in de themadienst en een vaste commissie die bestaat uit jongeren. Het is dus van, voor en door jongeren!

Iedereen is van harte welkom