Aangepaste kerkdiensten

De letters W A K zijn aan elkaar gezet.
Daarin zie je een groot en klein mens in de verwachting van... 
Zij gaan samen, ze hebben elkaar bij de hand. Verbondenheid.
Zij worden gedragen in Gods hand.
Het rood geeft aan dat zij door het bloed aan het kruis mogen leven in de verwachting eenmaal verlost te mogen zijn van moeiten en verdriet.

Tijdens een prikkelarme dienst proberen we het aantal prikkels zo klein mogelijk te houden.
Dit doen we door de liturgie en een samenvatting (hoogte-/aandachtspunten) op papier te verstrekken, zodat de deelnemers minder prikkels krijgen van alles wat ze zien als ze naar het scherm kijken.

De beamer wordt tijdens deze dienst alleen gebruikt om de liturgie te tonen en niet voor de ondersteuning van de preek met de plaatjes en dergelijke.

Verder zingen we (vaak) bekende liederen en zal de organist niet te lang voor, tussen en naspel spelen op het orgel. Ook zal hij geen harde inzet geven aan het begin van de verschillende liederen en coupletten.

Tijdens deze kerkdienst wordt de Bijbellezing verzorgd door de predikant zelf, dit om het geloop tijdens de kerkdienst zo veel mogelijk te beperken. Dit vanwege extra prikkels.

 

De diensten zullen worden gehouden op:

18 september 2022