Aangepaste kerkdiensten

Tijdens een prikkelarme dienst proberen we het aantal prikkels zo klein mogelijk te houden.
Dit doen we door de liturgie en een samenvatting (hoogte-/aandachtspunten) op papier te verstrekken, zodat de deelnemers minder prikkels krijgen van alles wat ze zien als ze naar het scherm kijken.

De beamer wordt tijdens deze dienst alleen gebruikt om de liturgie te tonen en niet voor de ondersteuning van de preek met de plaatjes en dergelijke.

Verder zingen we (vaak) bekende liederen en zal de organist niet te lang voor, tussen en naspel spelen op het orgel. Ook zal hij geen harde inzet geven aan het begin van de verschillende liederen en coupletten.

Tijdens deze kerkdienst wordt de Bijbellezing verzorgd door de predikant zelf, dit om het geloop tijdens de kerkdienst zo veel mogelijk te beperken. Dit vanwege extra prikkels.

 

De diensten zullen worden gehouden op:
16 september 2018
15 september 2019
20 september 2020
19 september 2021
18 september 2022

 

De