Nieuws

Vacature d'Amandelboom

Biedt u een warm en welkom thuis?

Timon helpt kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezinnen. We zetten ons elke dag in om hen een warm en veilig thuis te bieden. Dit doen we geïnspireerd vanuit de christelijke levensovertuiging. Er zijn helaas nog veel kinderen op zoek naar warm thuis. De vraag naar enthousiaste pleegouders die hun hart en huis willen openstellen groeit.

Vacature d'Amandelboom

d'Amandelboom zoekt collega's voor de zorg aan hun cliënten

Nieuws van de SSRO

Vlak voor de zomervakantie gingen twee oud-bestuursleden van de SSRO, Jan Los en Jan Krol, een weekend op bezoek bij de gemeente in Neuhofen. Daar was op zondag 27 maart 2022 dominee Jan Berend Wilmink uit Amersfoort-Centrum bevestigd als missionair predikant. 49.1Los en Krol hadden namens de SSRO Wilmink al eens in 2006 bezocht, toen hij als evangelisatiepredikant werkzaam was in het Belgische Gent om hem te polsen over een overgang van Gent naar Neuhofen. Om persoonlijke redenen kon daar toen geen sprake zijn. Wat niemand had verwacht gebeurde zestien jaar later.

Utrecht Mission en de Leusdense vertegenwoordiging

De laatste opdracht van de Here Jezus aan Zijn volgelingen was: “Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb” (Mattheüs 28:19-20). Door alle tijden heen is dit “zendingsbevel” door de kerken opgepakt en nu zijn we nog steeds actief.

Oecumenische Pinksterviering Leusden

Zondag 5 juni Oecumenische Pinksterviering Leusden Gaan - de - weg

Reis naar Taizé

We willen in de zomervakantie een mooie trip maken met de jeugd naar Zuid Frankrijk (Taizé). Zondag 3 april na de morgen dienst een info ontmoeting

Marcus Passie in Jozef Kerk

Lijdensverhaal op orgelklanken Op maandagavond 11 april 2022 om 19:30 uur in de Jozefkerk. Beleef de vervulling van de Psalmen in het lijden van onze Heer. Laat je meenemen in de gang van het evangelie. “Wij zijn wel om Hem heen, met liederen en gebeden, maar Hij ging heel alleen de weg naar wereldvrede.” De MarcusPassie in deze stille week wordt aan Leusden aangeboden door de gezamenlijke kerken.
Naar het archief
1 2