Hygiëne Protocol

Hygiëne Protocol De Koningshof

 

Bij het weer openstellen van ons kerkgebouw zijn maatregelen nodig om de kans op besmetting met het COVID-19 virus te verkleinen. In het algemeen gelden de richtlijnen van het RIVM voor de bekende 1,5 meter afstand plus hygiëne voorschriften. Deze worden uiteraard strikt opgevolgd.

Daarnaast gelden enkele aanvullende maatregelen voor bezoekers van ons kerkgebouw.

Hierin volgen wij nadrukkelijk de richtlijnen van de SKW.

 

Alle bezoekers van het gebouw zullen zich moeten houden aan de volgende richtlijnen:

 

  • Bij binnenkomst worden de handen gewassen met desinfecterende gel. De gelapparaten staan op de statafels die direct na de ingang staan
  • Er staan verder gelpompjes op verschillende plekken in het gebouw: de uitgiftebalie, in de kerkzaal en in de vergaderzalen zodat meerdere keren de handen gedesinfecteerd kunnen worden
  • In de toegangsruimten van de toiletten zijn naast water, zeep en papieren handdoekjes ook hygiënedoekjes beschikbaar. Deze dienen om de deurkrukken schoon te maken. Na gebruik dient het doekje in de afvalemmer gedeponeerd worden
  • In de toiletruimten zijn eveneens hygiënedoekjes aanwezig. Deze zijn bedoeld om na het toiletbezoek de toiletbril te reinigen. Na een toiletbezoek dient immers de toiletbril met een hygiënedoekje gereinigd te worden. Na gebruik dient het doekje in de afvalemmer gedeponeerd te worden. Er is ook voorzien in wegwerphandschoenen in de toiletruimten
  • Mensen met een ‘dienende taak’ (zoals de koster/ diakenen) dragen wegwerphandschoenen bij het overhandigen van servies, thermoskannen, e.d. Na gebruik worden de handschoenen weggegooid in de restafvalbak (niet bij het plastic!)
  • In de vergaderzalen staan op de tafels handgelpompjes, hygiënedoekjes, dozen met tissues en kartonnen bekers voor koffie/ thee. Deurkrukken, thermoskannen e.d. worden na gebruik met hygiënedoekjes gereinigd
  • Na elk gebruik van de kerkzaal en vergaderzalen worden de stoelen, tafels en andere aanraakoppervlakken door de (hulp)koster gereinigd. Aan het einde van elke dag worden alle prullenbakken geledigd en schoon gemaakt
  • Servies wordt in de periode van het Corona Protocol niet gebruikt. In plaats daarvan gebruiken we weggooibekers, weggooiroerhoutjes, cupjes koffiemelk en suikerstaafjes.
  • Het uitgiftebuffet wordt voorzien van plexiglas schermen zodat bezoekers en bediening veilig met elkaar kunnen spreken. De bediening draagt wegwerphandschoenen die na gebruik in de bak van restafval gedeponeerd kunnen worden

 

Aandachtspunt voor samenkomsten bij begrafenissen.

Naast bovengenoemd Protocol geldt dat in overleg met de begrafenisondernemer specifieke afspraken gemaakt kunnen worden.

 

Aldus vastgesteld door het Inrichtingsteam.

Leusden, 19 mei 2020