Oase

De aarde beeft, de schepping kreunt, mensen als stofjes aan een waagschaal …

Dit bericht is geplaatst op 24-02-2023

Weer vraagt de wereld zich af, als er dan een God is, wat doet Hij dan? De vraag is in allerlei toonaarden geroepen, gefluisterd bij de ramp die Turkije en het verscheurde Syrië trof. Voorboden van de komst van onze Heer? Onze hoop is op Hem.
In Oase zijn een aantal Syriërs, die ooit een veilig thuis zochten buiten hun moederland. Familie, vrienden, landgenoten achterlatend. En nu verschrikt contact zochten met hen in het rampgebied -  veel Syrische vluchtelingen vonden  asiel in zuid-Turkije. Leven jullie nog? Hoe is het met die en die? Staat je huis nog? Velen zijn dakloos geworden Gelukkig voor hen lijken er geen familiedoden te betreuren; wel is er een Turks voorgangersechtpaar omgekomen. Kerken daar doen er alles aan om daklozen een rustplek/onderdak te geven. Camazending doet er, met andere christelijke hulporganisaties het eerst noodzakelijke. Er zal nog lang extra hulp nodig zijn.

Hoe houd je ver van huis de moed erin, wordt je geloof versterkt als vreemdeling en bijwoner? Veel  vluchtelingen vinden een plek in een van de Arabische kerkjes die in Nederland, België of elders zijn ontstaan. Die zoeken elkaar op, versterken elkaar, dienen elkaars vrede. Zoals tijdens een Peace maker dag, laatst  in het Oase-gebouw.

Een ooggetuige: “28 januari was een onvergetelijke dag in Oase, waarbij zeker 10 Arabische kerken uit Nederland met veel enthousiasme samenkwamen. Ruim 170 personen met een hart vol verwachting, om samen God te loven en te aanbidden. Een prachtige tijd waarin Christus zijn lichaam met zo veel liefde en vreugde verzorgde. In die sfeer van saamhorigheid en verbondenheid werd gezongen, gezegend en gegeten. Iedereen voelde zich zo welkom en geliefd. Het was een gezegende tijd waarin we onze geloofsgemeenschap konden versterken en onze relatie met God konden verdiepen. Het was een groot genoegen om mensen van zoveel verschillende kerken samen te zien en God te aanbidden met zo veel passie en emotie.”

God is er en Hij werkt; dank met ons voor Zijn bemoedigende Aanwezigheid.

Namens ICF Oase,
Roel Hag