Visie

Duurzaamheid vormt de groene draad in het beleid van onze diaconie en onze gemeente. We onderscheiden drie vormen: sociale duurzaamheid, economische duurzaamheid en ecologische duurzaamheid. Hierbij staat sociale duurzaamheid voor omgaan met de schepping, het klimaat en goeddoen, recht en gerechtigheid.

Als gemeente besteden we aandacht aan de zorg voor de schepping. Wij laten de wereld een positief geluid horen. Wij zijn een open gemeenschap. Open in onze omgang met God, open naar elkaar en open naar de samenleving. Wij hebben de waarheid niet in pacht, maar geloven dat Gods Geest in ieder van ons werkzaam wil zijn. Dat betekent dat wij elkaar nodig hebben om ons geloof op peil te houden. Samen zijn we een netwerk met Jezus als middelpunt. Het is Zijn kerk.

Samenwerken
We werken samen met andere Groene Kerken in Leusden. Denk aan de werkgroep van de Protestantse gemeente Leusden (PgL) maar ook aan de Groene Belevenis. De Parochie (Jozefkerk) wil ook graag meedoen.

Als werkgroep stimuleren we dat de zorg voor Gods wereld het groene hart van ons geloof zijn wordt. Dit doen we via de volgende activiteiten en speerpunten:

  • verduurzamen van het kerkgebouw en de groene ruimte eromheen;
  • organiseren van themadiensten;.
  • duurzaamheid een vaste plek geven in de beleidsplannen van kerk en diaconie;
  • stimuleren dat duurzaamheid verweven is met ons geloofsleven, in de prediking, catechisatie, bijbelstudie verenigingen, jong en oud;
  • delen van duurzaamheidstips;
  • gemeenteleden thuis helpen met duurzaam boodschappen doen, bijvoorbeeld via de workshop “God in de supermarkt”;
  • zorgen dat alle inkopen van en voor het gemeenteleven duurzaam en fairtrade zijn;
  • het prikkelen van het onderwerp duurzaamheid bij de jeugd.


Klik hier voor de Stappen tot nu toe