Duurzaamheid en "Groene Kerk"

Al een tijdje zoekt de Commissie Algemene Zaken naar mogelijkheden om het kerkgebouw te verduurzamen. Een bijkomend voordeel is dat de vaste lasten van het gebouw verminderen en tevens vindt men het belangrijk om bewust om te gaan met schepping en milieu.

Een paar kerkleden is gevraagd om samen te brainstormen over de mogelijkheden om energie te besparen. Het gaat hierbij niet alleen over elektriciteits- en gasverbruik, maar ook isolatie, waterverbruik, papier ge/verbruik spelen hierbij een rol. Al pratend kom je dan al gauw op het punt duurzaamheid. En daar zit een heleboel meer aan vast.

Wij hoeven als gemeente gelukkig niet zelf het wiel uit te vinden, want er zijn al meer dan honderd kerken, kloosters en moskeeën in Nederland bezig met het onderwerp duurzaamheid voor hun gebouw en voor hun gemeente. Op de website www.groenekerken.nl worden heel wat van de mogelijkheden aangereikt en kun je je kerkgebouw aanmelden. Tevens kun je, na aanmelding, ervaringen delen.

Om een begin te maken hebben we ons aangemeld als: "we willen Groene Kerk zijn" via deze website. Deze website is een initiatief van Kerk in Actie en Tear. Er staat nu een e-mailadres van onze kerk op de site, zodat andere kerken ons ook kunnen benaderen. We kunnen hier onze plannen vermelden en onze ervaringen delen.

Waarom Groene Kerk? Wij denken dat we als christenen willen staan voor eerlijkheid, betrouwbaarheid, rechtvaardigheid, zorgzaamheid, zuinig omgaan met Gods schepping en Zijn schepselen.

Het gaat er ons niet om elkaar "een groene norm" op te leggen! Laten we onze ideeën en inzichten en ervaringen delen en zo leren van elkaar.

Via De Bazuin zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en voor de Koningshof is een duurzaamheidsonderzoek gedaan. De aanbevelingen zullen worden verwerkt in een plan. Het plaatsen van zonnepanelen en/of zonnecollectoren hoort zeker tot de eerste ideeën en mogelijkheden.

Heeft u vragen, interesse of ideeën, neem dan contact met ons op: groenekerkgkv-leusdennl.

P.S. Energieakkoord Leusden: www.ikwilwatt.nl. Hierover volgt informatie als dit verder is uitgewerkt.