Duurzaamheid en "Groene Kerk"

Als gemeente zijn wij een Groene Kerk. Samen met 400 andere kerken en moskeeën in Nederland zijn we aangesloten bij www.groenekerken.nl, een initiatief van TEAR en Kerk in Actie. Stap voor stap zijn we op weg naar meer duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en vergroening in de gemeente. In de kerk, maar ook thuis.

“Vanuit een Bijbels wereldbeeld kunnen christenen hun liefde en zorg tonen voor alles wat God geschapen heeft. Zorg voor de schepping heeft een volwaardige plek in het christelijk discipelschap. We zijn geroepen de afgoden van consumentisme en materialisme te bestrijden. Deze afgoden drijven dieren en planten naar de afgrond, buiten de armen uit en brengen schade toe aan ons geestelijk leven. Ons gebruik van grondstoffen, energie en voedsel. Het moet allemaal worden onderworpen aan de heerschappij van Christus. Christenen zijn geroepen samen met anderen te zoeken naar een levensstijl die getuigt van een duurzame en levensvatbare toekomst van Gods wereld. Zo kunnen christenen de heerschappij van Christus verkondigen. Dan kan heel de schepping hem aanbidden: “Alles wat adem heeft, love de Heer!””

Uit “Lets everything that has breath, praise the Lord!” Dave Bookless. Vertaling Embert Messelink.

Klik hier voor Onze visie
Klik hier voor de Stappen tot nu toe