Welkom bij De Koningshof

Gereformeerde kerk Leusden

Doel van het gemeente-zijn is Christus Jezus als onze Verlosser te belijden
en elkaar als gemeenteleden op te bouwen en te helpen.

Avondmaal en doop
Kerkdiensten
Gemeente